De Vroede Vrouw » Paardencoaching

Paardencoaching

Ben je op zoek naar paardencoaching? Een goede paardencoach die je kan helpen bij het beantwoorden van uiteenlopende vragen? Neem dan eens contact met de Vroede Vrouw op en samen kijken we welke begeleiding mijn paarden: Pjotr en Lamborghini en ik kunnen bieden.

Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel voor mensen. Hierbij wordt een beroep gedaan op het natuurlijk gedrag van het paard, namelijk het zijn van een vluchtdier en het leven in een kudde.

Als vluchtdier is een paard constant bezig met het screenen van zijn omgeving. Is het veilig? Of is er iets angstigs, zoals bijvoorbeeld een roofdier in de buurt? Nu zijn er in het algemeen geen roofdieren meer voor paarden in Nederland, maar het instinct zit heel diepgeworteld en daarom houden ze alles in de gaten en zo kan bijvoorbeeld een plastic tas al angstig maken.

Als kuddedier zijn paarden afhankelijk van hun kuddegenoten. Wie is het meest ervaren paard en wijst de weg als ze moeten vluchten (leidende merrie)? En wie is het sterkst en kan het beste verdedigen (hengst)? Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kuddelid’ met zich meedraagt.

Paarden communiceren non-verbaal, ofwel met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, zo reageren ze ook op mensen. Door de paardentaal te kennen, kan de paardencoach de reacties vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten.

Het belangrijkste effect van paardencoaching op mensen is tweeledig:
1. Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak, waardoor rationele denkprocessen omzeild worden.
2. Het paard neemt spanning van je over en reageert op je gevoel en uitstraling.

Door ons denken zijn wij in staat om ons gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is. Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering zit en reageert hier op. Doordat via de invloed van het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, zal het dit ook bevestigen dooreen ontspannen houding aan te nemen. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken. Het is werkelijk een magisch gevoel wat we niet makkelijk kunnen uitleggen als je het nog nooit hebt meegemaakt.

Individueel en in teamverband
Paardencoaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden.
Op individueel niveau helpt paardencoaching vooral bij je persoonlijke bewustwording; (onbewuste) thema’s waar je mee zit, komen in een sessie paardencoaching direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieperliggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.
In teamverband werkt paardencoaching op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach begeleidt het geheel en de teamleden hoeven hierbij niet al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de situatie die je (onbewust) al lang hebt aangevoeld. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens de paardencoaching niet veel gesproken hoeft te worden, wordt deze manier van werken door teams als zeer veilig ervaren.

Ontwikkelingen m.b.t coachen

2013 opleiding tot paardencoach afgerond bij bureau Wind te Zoersel ( België)

2013 deel van de opleiding tot coach bij Amethist te Amersfoort.

2014 opleiding afgerond: begeleiden van familieopstellingen Bert Hellinger instituut te Groningen

2014 opleiding afgerond: begeleiden van organisatieopstellingen, Bert Hellinger instituut te Groningen

Ervaringen delen